Det kan være lønnsomt å søke råd

Det oppstår ofte ulike problemstillinger når man eier og driver en skogeiendom. Ingen er verdensmestere på alt. Spørsmål omkring gjennomsnittslikningen og skogfond er gjengangere. Dette er noe vi kan mye om.

Tømmerkapitalen i hogstklasse 4 og 5 er det som betyr mest for eiendommen i din brukstid, og den som er viktigst å få mest igjen for. Hogstplaner og strategier for utnyttelsen av denne trekapitalen er verdifullt å ha tilgjengelig.

Vi har mye erfaring og kompetanse med daglig drift av skogeiendommer. Vi forvalter på egne vegne tilsammen nærmere 50.000 dekar skog.