GiS-analyser

Vi bruker GIS-programvare (kartverktøy) i vårt analysearbeid. Eksempler på bruksområder er:

  • Endring og oppdatering av eksisterende skogbruksplan. Effektivt og nøyaktig. Man sparer kostnader og har til enhver tid en oppdatert ressursoversikt over skogen.
  • Eiendomsanalyse. For eksempel beregning av driftsveglengder fra det enkelte skogbestand til nærmeste bilveg, kalkulering av økonomiske drivbarhet og klassifisering av skogen etter driftsforhold.
  • Kostnadsfordeling ved vegbygging med utgangspunkt i skogbruksplandata.
  • Digitale terrengmodeller og laserdata til å beregne trehøyder i skogen, helningsklasser, fremstilling av fjellskygge og andre analyser.

Dataene vi produserer fremstilles i kartformat med ulike bakgrunnslag, topografiske, flybilder eller som en 3D-modell.