Verdsetting

Ofte er det behov for og lønnsomt å få en verditakst på eiendommen sin.

En lånetakst kan gi deg lavere lånerente. Ofte krever også banken en verditakst.

Ved overdragelse til neste generasjon er det behov for en bruksverdi både overfor øvrig familie, men også for å fastsette grunnlaget for dokumentavgiften til det offentlige.

Ved salg av eiendommen, eller deler av den, er det behov for en markedsverdi og da gjerne utformet som et prospekt.

Det er dessverre også slik at man ikke alltid blir enig innen familien. Da kan det være behov for å få utarbeidet en odelstakst, eller skiftetakst ved for eksempel skilsmisse eller død.

Vi har bred erfaring med alle disse temaene.